Precious – Stockholm Nordic
Watch & Jewellery Fair



Inställd



Precious 2019 kommer tyvärr inte att genomföras

Svenska Mässkonsult har, tillsammans med partners, utvecklat Precious till den självklara mötesplatsen i Norden för affärer och nätverkande inom klock- och smyckebranschen. Vi vet att Precious är en otroligt viktig mötesplats för branschen och det är med stor sorg vi informerar om att mässan 2019 inte kommer att genomföras. Beslutet är taget i samråd med företrädare från branschen.

Branschen genomgår en tuffare period, det tror vi att alla är medvetna om, och vi ser fler internationella mötesplatser som utmanas av en tydlig nedåtgående trend där mässor tappar både utställare och besökare. Tyvärr är detta märkbart även på Precious. Vi som arrangör känner ett stort ansvar gentemot branschen då vi vet hur viktig mässan är för många aktörer. Redan i ett tidigt läge har vi skruvat på en rad förändringar inför 2019 för att anpassa oss till önskemål från branschen. Dessa har mottagits väl från många av de anmälda utställarna, vi hade dock hoppats på ett avsevärt bättre utfall.

Vi känner oss maktlösa när visat intresse minskar, vilket märks på antalet anmälda utställare. Att skillnaden mot tidigare år skulle bli så märkbar trodde vi aldrig. Det ger oss stora svårigheter att kunna presentera den kvalitet och anda som Precious står för. Att arrangera Precious som det ser ut nu är inte rättvist vare sig mot anmälda utställare och kommande besökare.

Precious gör därför en paus, men vi har inte för avsikt att lägga ner mässan helt. Vi kommer inom kort att samla företrädare från branschen för att samtala och planera för framtiden. Vi hoppas att det ljusnar framöver och att vi ses igen.



Med vänlig hälsning,

Precious – Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair